مشخصات چراغ قوه ضد انفجار 300
- چراغ قوه دستی با قابلیت نصب روي لباس و کمر آتش نشان
II 2 G Ex ia IIC T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T85°C Db - داراي استاندارد حفاظت
IP - درجه نفوذ پذیري آب و گرد و غبار: 67
- داراي باتري قابل شارژ لیتیومی با ولتاژ 3.7 ولت.
- هشدار دهنده پایان شارژ باتري که 15 دقیقه قبل از پایان شارژ از طریق لنز اصلی هشدار میدهد.
هر کدام با قدرت 135 لومن در یک لنز دوگانه با زاویه تابش هاي متفاوت ، با مجموع 200 لومن. و نیز با طول عمر 50000 ساعت. LED 2 عدد -
با سیستم نور پلکانی (مرحله اي). LED Engine - فناوري
که در حالت نور متمرکز وظیفه اش روشن کردن مسافت هاي طولانی با تقویت میزان نفوذ پرتو نور. Booster - داراي
- دو شاسی از جنس مواد نرم و ارگانیک با سایز بزرگتر از حد معمول جهت حصول اطمینان از کارکرد آسان.
2 نوع شدت نور متفاوت با امکان انتخاب هر کدام در هر لحظه از عملیات. -
- داراي قابلیت نگهداري میزان شارژ در دو حالت 4 و 8 ساعت(در صورت شارژ کامل)، با توجه به میزان شدت نور.
- تنها چراغ قوه داراي نمایشگر دیجیتالی جهت نمایش میزان شارژ باتري باقیمانده به صورت ساعت و دقیقه.
45 و 90 درجه. ، - داراي لنز قابل چرخش در سه زاویه 0
- بدنه ساخته شده از رزین ترموپلاستیک و مقاوم در برابر خوردگی و دماي بسیار بالا.
- شارژر مجهز به قطع کننده خودکار جریان برق در صورت کامل شدن شارژ باتري.
- زمانیکه چراغ قوه در حال شارژ شدن باشد و سیستم برق به هر دلیلی قطع شود این مدل چراغ قوه در نقش چراغ اضطراري عمل کرده و بصورت
خودکار با بالاترین میزان نور دهی روشن میگردد و زمانیکه مجددا به برق متصل گردد بصورت خودکار خاموش میگردد.
- وزن: 500 گرم

نحوه کار با چراغ قوه 300 - در مرتبه اول بهره برداري، می بایست چراغ قوه به مدت 8 ساعت در شارژر مربوطه قرار گیرد. هر دو لنز چراغ قوه (نور متمرکز و نور گسترده) روشن می گردد. ON/OFF - با یک بار روشن کردن دکمه را فشار دهید فقط نور گسترده فعال میگردد. ON/OFF - پس از روشن کردن چراغ قوه در صورتیکه مجددا یک مرتبه دکمه را به مدت 2 ثانیه نگه دارید فقط نور متمرکز فعال می گردد. ON/OFF - در صورتیکه دکمه صفحه دیجیتالی نمایشگر شارژ باطري به حالت چشمک زن Menu - بعد از روشن کردن چراغ قوه در یکی از حالات بالا با فشردن و نگه داشتن دکمه میزان شدت نور و در نتیجه میزان شارژ باتري تغییر خواهد یافت. Menu در می آید. در این حالت با هر بار فشردن دکمه

PROFESSIONAL SAFETY TORCH LIGHTS
: ( مناسب براي استفاده در زون 0 و 1 ) L- مشخصات چراغ قوه ضد انفجار 3000
- چراغ قوه دستی با قابلیت نصب روي لباس و کمر آتش نشان
II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIIC T 85°c Da - داراي استاندارد حفاظت
IP - درجه نفوذ پذیري آب و گرد و غبار: 67
- داراي باتري قابل شارژ لیتیومی با ولتاژ 3.7 ولت.
- هشدار دهنده پایان شارژ باتري که 15 دقیقه قبل از پایان شارژ از طریق لنز اصلی هشدار میدهد.
هر کدام با قدرت 135 لومن در یک لنز دوگانه با زاویه تابش هاي متفاوت و با مجموع 200 لومن. و نیز طول عمر 50000 ساعت. LED 2 عدد -
با سیستم نور پلکانی (مرحله اي). LED Engine - فناوري
که در حالت نور متمرکز وظیفه اش روشن کردن مسافت هاي طولانی با تقویت میزان نفوذ پرتو نور. Booster - داراي
- دو شاسی از جنس مواد نرم و ارگانیک با سایز بزرگتر از حد معمول جهت حصول اطمینان از کارکرد آسان.
3 نوع شدت نور متفاوت با امکان انتخاب هر کدام در هر لحظه از عملیات. -
6 و 8 ساعت(در صورت شارژ کامل)، با توجه به میزان شدت نور. ، - داراي قابلیت نگهداري میزان شارژ در سه حالت 4
- تنها چراغ قوه داراي نمایشگر دیجیتالی جهت نمایش میزان شارژ باتري باقیمانده به صورت ساعت و دقیقه .
45 و 90 درجه. ، - داراي لنز قابل چرخش در سه زاویه 0
- بدنه ساخته شده از رزین ترموپلاستیک و مقاوم در برابر خوردگی و دماي بسیار بالا.
- شارژر مجهز به خودکار جریان برق در صورت کامل شدن شارژ باتري.
- وزن: 500 گرم
: L- نحوه کار با چراغ قوه 3000
- در مرتبه اول بهره برداري، می بایست چراغ قوه به مدت 8 ساعت در شارژر مربوطه قرار گیرد.
هر دو لنز چراغ قوه (نور متمرکز و نور گسترده) روشن می گردد. ON/OFF - با یک بار روشن کردن دکمه
را فشار دهید فقط نور گسترده فعال میگردد. ON/OFF - پس از روشن کردن چراغ قوه در صورتیکه مجددا یک مرتبه دکمه
را نگه دارید فقط نور متمرکز فعال می گردد. ON/OFF - در صورتیکه پس از روشن شدن چراغ قوه به مدت 2 ثانیه دکمه
به مدت 4 الی 5 ثانیه ، نور چراغ به حالت چشمک زن(علامت دهنده) تغییر می یابد. ON/OFF - در صورت نگه داشتن دکمه
صفحه دیجیتالی نمایشگر شارژ باطري به حالت چشمک زن Menu - بعد از روشن کردن چراغ قوه در یکی از حالات بالا با فشردن و نگه داشتن دکمه
میزان شدت نور و در نتیجه میزان شارژ باتري تغییر می یابد. Menu در می آید. در این حالت با هر بار فشردن دکمه

: ( مناسب براي استفاده در زون 0 و 1 ) L-3000 Power مشخصات چراغ قوه ضد انفجار
- چراغ قوه دستی با قابلیت نصب روي لباس و کمر آتش نشان
II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIIC T 85°c Da - داراي استاندارد حفاظت
IP - درجه نفوذ پذیري آب و گرد و غبار: 67
- داراي باتري قابل شارژ لیتیومی با ولتاژ 3.7 ولت
- هشدار دهنده پایان شارژ باتري که 15 دقیقه قبل از پایان شارژ از طریق لنز اصلی هشدار میدهد.
هر کدام با قدرت 135 لومن براي نور دهی پر قدرت و تا مجموع حد اکثر 300 لومن. و نیز طول عمر 50000 ساعت. LED 3 عدد -
با سیستم نور پلکانی (مرحله اي) LED Engine - فناوري
که در حالت نور متمرکز وظیفه اش روشن کردن مسافت هاي طولانی با تقویت میزان نفوذ پرتو نور. Booster - داراي
- دو شاسی از جنس مواد نرم و ارگانیک با سایز بزرگتر از حد معمول جهت حصول اطمینان از کارکرد آسان.
3 نوع شدت نور متفاوت با امکان انتخاب هر کدام در هر لحظه از عملیات. -
6 و 8 ساعت(در صورت شارژ کامل)، با توجه به میزان شدت نور ، - داراي قابلیت نگهداري میزان شارژ در سه حالت 4
- تنها چراغ قوه داراي نمایشگر دیجیتالی جهت نمایش میزان شارژ باتري باقیمانده به صورت ساعت و دقیقه
45 و 90 درجه ، - لنز قابل چرخش در سه زاویه 0
- بدنه ساخته شده از رزین ترموپلاستیک و مقاوم در برابر خوردگی و دماي بسیار بالا.
- شارژر مجهز به قطع کننده خودکار جریان برق در صورت کامل شدن شارژ باتري.
- وزن: 500 گرم
: L-3000 Power نحوه کار با چراغ قوه
- در مرتبه اول بهره برداري، می بایست چراغ قوه به مدت 8 ساعت در شارژر مربوطه قرار گیرد.
لنز وسط (نور متمرکز) روشن می گردد. ON/OFF - با یک بار روشن کردن دکمه
را فشار دهید علاوه بر لنز وسط دو لنز کناري(نور گسترده) نیز فعال ON/OFF - پس از روشن کردن چراغ قوه در صورتیکه مجددا یک مرتبه دکمه
میگردند.
به مدت 4 الی 5 ثانیه ، نور چراغ به حالت چشمک زن(علامت دهنده) تغییر می یابد. ON/OFF - در صورت نگه داشتن دکمه
صفحه دیجیتالی نمایشگر شارژ باطري به حالت چشمک زن Menu بعد از روشن کردن چراغ قوه در یکی از حالات بالا با فشردن و نگه داشتن دکمه
میزان شدت نور و در نتیجه میزان شارژ باتري تغییر خواهد یافت. Menu در می آید. در این حالت با هر بار فشردن دکمه

( مناسب براي استفاده در زون 0و 1 ) L- مشخصات چراغ قوه ضد انفجار 10
- تنها چراغ قوه ضد انفجار مخصوص کلاه ایمنی با قابلیت شارژ مجدد.
II 1 GD Ex ia IIC T4 / II 2 GD EEx ia IIC T85°C - داراي استاندارد حفاظت
IP - درجه نفوذ پذیري آب و گرد و غبار: 65
- داراي باتري قابل شارژ لیتیومی با ولتاژ 3.7 ولت
قرمز رنگ با قدرت 27 لومن. LED سفید با قدرت 135 لومن و یک عدد LED - داراي 1 عدد
قرمز رنگ قابل تنظیم چشمک زن مستقر در LED - تنها چراغ قوه ضد انفجار داراي سیستم مکان یابی آتش نشان به وسیله یک
کناره کلاه.
با ظرفیت حداکثر 6 ساعت زمان نور دهی Li-ion - باتري
- بدنه ساخته شده از رزین ترموپلاستیک و مقاوم در برابر خوردگی و دماي بسیار بالا.
- وزن: 180 گرم
- در مرتبه اول بهره برداري، جهت شارژ کامل باید 8 ساعت شارژ گردد.

( مخصوص عملیات آتش نشانی(مناسب براي استفاده در زون 1 L-3R مشخصات چراغ قوه ضد انفجار
- چراغ قوه دستی با قابلیت نصب روي کمر و کلاه آتش نشان
II 2G Ex ia IIC T4 Gb/ II 2D Ex ia IIIC T85°C Db - داراي استاندارد حفاظت
IP - درجه نفوذ پذیري آب و گرد و غبار: 67
- داراي باتري قابل شارژ لیتیومی با ولتاژ 3.7 ولت
- وزن: 125 گرم
با قدرت 135 لومن LED - داراي 1 عدد
- داراي حسگر نوري که با توجه به نور محیط شدت نور خود را کنترل و مدیریت کرده و باعث طولانی تر شدن میزان شارژ باتري میشود.
- مدت نور دهی از 4 تا 8 ساعت با توجه به شدت نور مورد استفاده
- بدنه ساخته شده از رزین ترموپلاستیک و مقاوم در برابر خوردگی و دماي بسیار بالا.
- در مرتبه اول بهره برداري، جهت شارژ کامل باید 8 ساعت شارژ گردد.
- داراي هشدار دهنده اتمام شارژ باتري
- داراي قطع کننده خودکار جریان برق در صورت کامل شدن شارژ باتري.
- زمانیکه چراغ قوه در حال شارژ شدن باشد و سیستم برق به هر دلیلی قطع شود این چراغ قوه در نقش چراغ اضطراري عمل کرده و بصورت خودکار
با بالاترین میزان نور دهی روشن میگردد. و زمانیکه مجددا به برق متصل گردد بصورت خودکار خاموش میگردد.
: ( مخصوص عملیات آتش نشانی(مناسب براي استفاده در زون 1 L- مشخصات چراغ قوه ضد انفجار 3
- چراغ قوه دستی با قابلیت نصب روي کمر و کلاه آتش نشان
II 2G Ex ia IIC T4 Gb/ II 2D Ex ia IIIC T85°C Db - داراي استاندارد حفاظت
IP - درجه نفوذ پذیري آب و گرد و غبار: 67
AAA/R - داراي 4 عدد باتري الکالین غیر قابل شارژ مدل 03
- وزن: 145 گرم
با قدرت 135 لومن LED - داراي 1 عدد
- داراي حسگر نوري که با توجه به نور محیط شدت نور خود را کنترل و مدیریت کرده و باعث طولانی تر شدن میزان شارژ باتري میشود.
یک ، LED - مدت نور دهی از 4 تا 30 ساعت و داراي نشانگر مدت زمان نور دهی. زمانیکه چراغ قوه را روشن می کنید، به ازاي هر چشمک چراغ
ساعت شارژ دارد.
- بدنه ساخته شده از رزین ترموپلاستیک و مقاوم در برابر خوردگی و دماي بسیار بالا

: ( مخصوص عملیات آتش نشانی(مناسب براي استفاده در زون 0 و 1 L-5R مشخصات چراغ قوه ضد انفجار
- چراغ قوه دستی با قابلیت نصب روي کمر و کلاه آتش نشان
بالاترین سطح حفاظت) )II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga/ Ex ia IIIC T85°C - داراي استاندارد حفاظت
IP - درجه نفوذ پذیري آب و گرد و غبار: 67
- داراي باتري قابل شارژ لیتیومی با ولتاژ 3.7 ولت
با قدرت 135 لومن LED - داراي 1 عدد
- داراي حسگر نوري که با توجه به نور محیط شدت نور خود را کنترل و مدیریت کرده و باعث طولانی تر شدن میزان شارژ باتري میشود.
- مدت نور دهی از 4 تا 30 ساعت
- بدنه ساخته شده از رزین ترموپلاستیک و مقاوم در برابر خوردگی و دماي بسیار بالا.
- در مرتبه اول بهره برداري، جهت شارژ کامل باید 8 ساعت شارژ گردد.
- داراي هشدار دهنده اتمام شارژ باتري
- وزن: 125 گرم
: ( مخصوص عملیات آتش نشانی(مناسب براي استفاده در زون 0 و 1 L- مشخصات چراغ قوه ضد انفجار 5
- چراغ قوه دستی با قابلیت نصب روي کمر و کلاه آتش نشان
بالاترین سطح حفاظت) )II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga/ Ex ia IIIC T85°C Da - داراي استاندارد حفاظت
IP - درجه نفوذ پذیري آب و گرد و غبار: 67
AAA/R - داراي 4 عدد باتري الکالین غیر قابل شارژ مدل 03
با قدرت 135 لومن LED - داراي 1 عدد
- داراي حسگر نوري که با توجه به نور محیط شدت نور خود را کنترل و مدیریت کرده و باعث طولانی تر شدن میزان شارژ باتري میشود.
یک ساعت LED - مدت نور دهی از 4 تا 30 ساعت و داراي نشانگر مدت زمان نور دهی. زمانیکه چراغ قوه را روشن می کنید، به ازاي هر چشمک چراغ
شارژ دارد.
- بدنه ساخته شده از رزین ترموپلاستیک و مقاوم در برابر خوردگی و دماي بسیار بالا.
- وزن: 145 گرم

Adalit مدل L5R

اطلاعات کامل

Adalit مدل L1

اطلاعات کامل

Adalit مدل L10

اطلاعات کامل

Adalit مدل L5

اطلاعات کامل

Adalit مدل L3000 Power

اطلاعات کامل

Adalit مدل L3000

اطلاعات کامل

Adalit آلفا مدل

اطلاعات کامل

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید