چراغ قوه ضد انفجار Adalit مدل L1

ADARO

Adalit مدل L1

یک چراغ قوه حرفه اى مناسب براى مناطق گازى مستعد انفجار ( مناطق L مدل 1 ADALIT چراغ قوه
خطرناك) مى باشد
نور مناسب و قوى ، کاربردى متفاوت ، حمل بسیار راحت و قابلیت قرارگیرى در جیب و یا نصب بر  روى کلاه 
آهنرباى قوى تعبیه شده در بدنه چراغ قوه امکان نصب به سطوح فلزى را مى دهد

چراغ قوه ضد انفجار


چراغ قوه ضد انفجار

چراغ قوه ضد انفجار Adalit مدل L1

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید