چراغ قوه ضد انفجار Adalit مدل آلفا

ADARO

چراغ قوه Adalit مدل آلفا


چراغ قوه ضد انفجار چراغ قوه برای محیطهای گازی زون 0 و 1 و 2
:طراحى شده براى کاربردهاى تخصصى مانند  
 معدن  کارى – حفارى – تونل کارى - سیویل - سرویسهاى
تعمیر و نگهدارى سایتهاى صنعتى– سرویسهاى خدمات
امداد و نجات اورژانس
چراغ کلاه ایمنى قابل شارژ
مدیریت اتوماتیک شدت و جهت خمش نور توسط یک حسگر نور محیطى به منظور
جلوگیرى از آسیبهاى نورى بین کاربران و افزایش عمر باترى
نور و پیوستگى : بدون وجود هیچ کابل یا ریسمان بین باترى و سرپیچ لامپ
مقاومت و پایدارى : مدت نوردهى بین 12 تا 17 ساعت

چراغ قوه ضد انفجار

 چراغ قوه ضد انفجار Adalit مدل آلفا

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید